Frisse Start regeling voor vrijwilligersorganisaties

Stadhuis.
Foto: Artizzl media

Meppel – Vrijwilligersorganisaties zoals jeugdclubs, sportverenigingen en cultuurorganisaties zijn belangrijk voor Meppel. Door Corona was het afgelopen jaar ook voor hen niet gemakkelijk. Het is belangrijk dat zij – nu en straks – hun belangrijke bijdrage aan onze samenleving kunnen blijven leveren.

Om dat mogelijk te maken, heeft de provincie Drenthe geld beschikbaar gesteld, de gemeente Meppel heeft dit bedrag aangevuld. De ‘Frisse Start’ subsidie is bedoeld om activiteiten te organiseren met een positief gevolg voor de deelnemers. Per vrijwilligersorganisatie wordt maximaal € 500,00 beschikbaar gesteld.

Voorwaarden

  • De subsidie wordt verleend voor kosten die logischerwijs zijn toe te rekenen aan het realiseren van sociaal-culturele activiteiten door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers.
  • De financiële bijdrage wordt verstrekt als de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd uitgevoerd wordt vóór 1 november 2021.
  • Meppeler organisaties die activiteiten organiseren buiten Meppel maar binnen de provincie Drenthe kunnen zich ook melden.
  • De activiteiten moeten aansluiten bij de maatschappelijke doelen van de gemeente Meppel. Hierbij is het hebben van een KvK inschrijving van de aanvrager niet verplicht.
  • De organisaties ontvangen de subsidie onder de voorwaarde dat zij activiteiten organiseren met in achtneming van de Corona maatregelen.
  • Een organisatie kan maar één keer een subsidie aanvragen.

www.meppel.nl/frissestart

Reacties