Begeleid bewegen in Meppeler Beweegtuin

Beweegtuin Meppel.
Foto: Eigen foto

Meppel – Bewegen is voor iedereen goed en zeker ook voor ouderen. Op hogere leeftijd zijn we vaak terughoudender tegenover actieve beweging. De beweegtuin in Meppel nodigt uit om op een leuke en gezellige manier in beweging te zijn. Door samen te bewegen kunnen mensen gemakkelijker in contact komen met anderen.

Tijdens de beweegtuinmomenten gaan deelnemers bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het is bestemd voor wijkbewoners, ook (elektrisch) rolstoel toegankelijk. Plaats van handeling is de Beweegtuin aan de achterzijde van Zuiderlaan 134 in Meppel, wekelijks op dinsdagochtend van 10.30 tot 11.15 uur. Deelname is gratis en op eigen risico.
Aanmelden op locatie, in de beweegtuin.

Voor meer informatie en activiteiten over Meppel Actief & Gezond: http://www.meppelactief.nl , Instagram, Twitter en Facebook.

Reacties