Inwoners gezocht die hun erf natuurvriendelijk willen inrichten

Boerenerf.
Foto: Eigen foto

Meppel/Nijeveen – Inwoners van Nijeveen konden de afgelopen jaren al gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit. Deze regeling ondersteunt bewoners die hun erf of terrein natuurvriendelijk in willen richten, met oog voor het omliggende landschap en de historie van de streek. Vanaf 2020 kunnen alle inwoners uit de Gemeente Meppel (woonachtig in het buitengebied) een beroep doen op de regeling. Landschapsbeheer Drenthe en de gemeente Meppel roepen mensen op om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit!

De biodiversiteit staat ernstig onder druk. Natuurbeheerders, agrariërs, andere eigenaren en vele vrijwilligers werken hier hard aan en ook u kunt iets doen. Door bijvoorbeeld fruitbomen te planten, bloemrijke mengsels in te zaaien of meidoornhagen of bomenrijen te plaatsen. U kunt tevens uw erf natuurvriendelijk (her-)inrichten. Dankzij de gemeente Meppel en de provincie Drenthe kan Landschapsbeheer Drenthe u helpen met advies over de inrichting en het beheer en kunt u gebruikmaken van subsidie om plantgoed te ontvangen.

Inrichting en beheer

Na de aanmelding wordt bepaald of uw erf of terrein voldoet aan de voorwaarden van het project. Deelnemers krijgen bezoek van een deskundige die een zogenoemde erfscan uitvoert om de mogelijkheden in beeld te brengen en de wensen van de eigenaar te bespreken. Met de gegevens uit de scan wordt een plan gemaakt voor de (her-) inrichting van het erf, de werkzaamheden en het langjarig beheer. Om een beroep te kunnen doen op de regeling dienen de deelnemers de werkzaamheden zelf uit te voeren.

Deelnemers hebben de afgelopen jaren onder andere houtsingels, boomgaarden, meidoornhagen, knotlindes, bomenrijen en vrijstaande bomen aangelegd en onderhouden. Het plantgoed en de benodigdheden worden beschikbaar gesteld dankzij de financiële steun van de Gemeente Meppel en de provincie Drenthe.

Regeling Agrarisch Landschapsbeheer

De Regeling Agrarisch Landschapsbeheer (RAL) is tevens onderdeel van de Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit. De RAL biedt agrariërs en grondeigenaren een vergoeding voor goed onderhouden landschapselementen buiten het erf zoals houtsingels, bomenrijen, kleine bospercelen, poelen en bloemrijke graslandranden.

Wie in aanmerking wil komen voor de stimuleringsregeling? Meld u dan aan via http://www.lbdrenthe.nl/stimuleringsregelingmeppel. De aanvrager ontvangt een bevestiging van zijn aanmelding en daarna ontvangt hij de gegevens over het verdere verloop. Info bij Sibert Hoeksma op [email protected] of 06 50 74 41 21.

De Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van de gemeente Meppel, provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.

 

Reacties