Peilbeheer Drentse Hoofdvaart en Meppelerdiep van provincie naar waterschap

Waterschap neemt peilbeheer over.
Foto: Artizzl Media

Meppel/Dwingeloo – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) neemt het peilbeheer van de Drentsche Hoofdvaart en het Drentse deel van het Meppelerdiep over van de provincie Drenthe. Dit betekent dat het waterschap zes gemalen en zogeheten aflaatwerken overneemt en naast de waterkwaliteit ook verantwoordelijk is voor de waterpeilen op de kanalen tussen Meppel en Assen.

Waterschap en provincie maakten hier voor afspraken vanuit het geactualiseerde Waterakkoord Drenthe. De gemalen zijn belangrijk voor de aanvoer van water. In tijden van droogte zorgen deze gemalen er samen voor dat water van Meppel tot aan Assen wordt opgepompt, zodat in naastgelegen gebieden watergangen niet droog komen te staan. Bijdrage van Rijk In 1994 nam de provincie Drenthe het peilbeheer over van Rijkswaterstaat. Op dat moment was een overdracht naar de toenmalige kleinere waterschappen nog niet logisch. De provincie ontving voor dit beheer en onderhoud een bijdrage van het Rijk. Deze rijksbijdrage gaat nu over in een zogeheten gewenningsbijdrage en ontvangt het waterschap.

De overdracht vindt vrijdag plaats bij Bezoekerscentrum Dieversluis in Dieverbrug.

Reacties