Agrariërs kunnen subsidie krijgen voor waterbeheer

Assen – Provincie Drenthe en het waterschap Drents Overijsselse Delta stellen samen een subsidie beschikbaar in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Agrarisch ondernemers kunnen van deze subsidie gebruik maken voor maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit van oppervlaktewater (KRW) en grondwater, onder andere door beperking van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten, het aanleggen van bufferstroken of het inrichten van wasplaatsen. Provincie en het waterschap dragen beide €930.000,- bij aan deze subsidie.

De bedrijven kunnen de aanvragen bij de provincie indienen vanaf 15 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 17:00 uur via het provinciale subsidieloket.
Belangstellenden kunnen contact op nemen met LTO-Noord.

Reacties