Wat mag wel en niet in Meppeler binnenstad vanaf 1 juni?

Foto:

Meppel – De promenade wordt voorzien van een gele middenstreep om de looprichtingen van elkaar te scheiden. dat heeft alles te maken met de nieuwe richtlijnen per 1 juni. Vanaf maandag mogen eet- en drinkgelegenheden, met inbegrip van terrassen vanaf 12.00 uur, onder voorwaarden weer open voor gasten. De gemeente Meppel, de Meppeler Handelsvereniging, Horeca Meppel en Meppel Eventdesk hebben gezamenlijk een uitwerking gemaakt van de landelijke richtlijnen voor de binnenstad van Meppel. Doel is om prettig en veilig gebruik te kunnen maken van de binnenstad.

In de binnenruimte van eet- en drinkgelegenheden mogen maximaal 30 gasten per gebouw aanwezig zijn. Binnen deze gelegenheden moeten de aanwezigen 1,5 meter afstand houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Hierbij geldt dat de 1,5 m gehandhaafd wordt vanaf 3 personen. Alle gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar. Gasten dienen vooraf te reserveren. De exploitant of beheerder is primair verantwoordelijk voor de naleving van de 1,5 meter en de overige voorschriften als ook de controle daarop.

Buitenterrassen mogen open op voorwaarde dat de gasten een zitplaats aan een tafel hebben en anderhalve meter afstand houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Hierbij geldt dat de 1,5 m gehandhaafd wordt vanaf 3 personen. De exploitant of beheerder dient het terras zo in te richten dat gasten en personeel altijd anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar.

Terrasbeleid Meppel

Daarom is besloten om tijdelijk (van 1 juni tot 1 september) verruiming van de huidige terrassen toe te staan in de binnenstad. Daarbij blijven de calamiteitenroutes (brandweer e.d.) in tact, er mag geen overlast van worden ondervonden en de donderdag- en zaterdagmarkt vinden gewoon plaats. De Meppel Eventdesk heeft in samenwerking met Horeca Meppel de beoogde uitbreidinglocaties beoordeeld met inachtneming van bovenstaande richtlijnen.

In Meppel gelden de eerste twee weekenden als een pilot. Er volgt dan een evaluatie op basis waarvan er een definitief plan opgesteld wordt. Dit plan blijft geldig zolang de coronacrisis een feit is. De verruiming is uiteraard tijdelijk: zodra de richtlijnen voor de horeca veranderen, verandert mogelijk ook het tijdelijke terrassenbeleid.

Meppel Event Desk (MED) heeft in samenwerking met de gemeente Meppel een plan gemaakt voor de winkelstraten in Meppel en dan expliciet voor het voetgangersgebied. De basis voor dit plan is een tweerichtingsstraat waarbij bezoekers gevraagd wordt om rechts te blijven lopen en voldoende afstand te houden.

  • Dit doen we door een gele onderbroken middenstreep te trekken door alle winkelstraten en pleinen binnen het voetgangersgebied. Hierdoor worden de straten opgesplitst in twee helften waarbij we in iedere helft pijlen aanbrengen die de juiste looprichting aangeven.
  • Rondom het centrum worden de evenementenzuilen van MED geplaatst met daarop alle informatie omtrent verantwoord winkelen in Meppel.
  • Rondom en in het centrum worden banners en spandoeken geplaatst waarop nogmaals gevraagd wordt aan de bezoeker om rechts te blijven lopen en voldoende afstand van elkaar te houden.
  • Fietsen is niet toegestaan in het voetgangersgebied.

De gemeente blijft voortdurend monitoren en kan op ieder moment de afspraken aanpassen wanneer er zich ongewenste situaties voordoen, dan wel de centrale overheid ingrijpt. Ook blijven we benadrukken: vermijdt drukte en kom alleen naar de binnenstad voor noodzakelijke boodschappen. Wanneer het te druk is, kom dan een andere keer terug.

Reacties