Dorps- en buurthuizen krijgen eenmalig 1000 euro van provincie

Wijkgebouw De Boerhoorn in de Oosterboer.
Foto: Stefan Klomp

Dorps- en buurthuizen in de gemeente Meppel kunnen van de provincie Drenthe eenmalig 1000 euro krijgen. De provincie trekt in totaal 199.000 euro uit om de dorps- en buurthuizen in de provincie te steunen.

“Vanwege de maatregelen door de coronacrisis, hebben dorps- en buurthuizen vaak te kampen met exploitatieproblemen. We zitten nog middenin de coronacrisis en door de geldende maatregelen hebben dorpshuizen het moeilijk”, zegt gedeputeerde Hans Kuipers namens de provincie. “Activiteiten kunnen soms nog maar mondjesmaat worden opgestart of moeten weer worden stopgezet. Deze centra vervullen vaak een spilfunctie in een dorp of wijk en omdat we ons betrokken voelen, geven we deze eenmalige bijdrage. Zo werken we samen aan een levendig en sociaal Drenthe. We schrijven niet voor hoe de middelen besteed moeten worden, zo kunnen ook de stijgende energielasten hiermee worden betaald.”

De provincie stelt het budget per gemeente beschikbaar. De gemeenten zorgen ervoor dat het geld bij de dorps- en buurthuizen terechtkomt. Dorps- en buurthuizen kunnen in hun eigen gemeente het bedrag van 1000 euro aanvragen.

Reacties

Cookieinstellingen