Gemeente Meppel verwacht begrotingsoverschot van 2,2 miljoen euro

Stadhuis.
Foto: Artizzl media

Meppel – De gemeente Meppel verwacht komend jaar een begrotingsoverschot van 2,2 miljoen euro. Dat staat in de begroting 2022 die college van burgemeester en wethouders hebben gepresenteerd. In de perspectiefnota van juni schreef het college al dat de gemeente de komende jaren voor de uitdaging staat om te blijven investeren in de groei van Meppel, binnen de financiële mogelijkheden.

“Meppel is een gemeente met een uniek karakter en veel mooie voorzieningen waar ook de omliggende gebieden gebruiker van zijn. Dat wat Meppel zo aantrekkelijk maakt, willen we behouden en verder versterken. Dat doen we onder andere door goed samen te werken met onze partners in de regio Zwolle. Zo blijft Meppel dé plek waar je wilt wonen, werken en waar mensen uit de regio graag naar toe komen”, zegt burgemeester Richard Korteland.

Compensatie jeugdzorg

Dat Meppel in 2022 een begrotingsoverschot kan presenteren is mede te danken aan een compensatie van het Rijk voor de jeugdzorg. Een onverwachte meevaller, al rekent wethouder Jaap van der Haar (financiën) zich niet rijk. “De afgelopen jaren zagen we steeds een tekort op de jeugdzorg. Dat wordt nu voor een deel gecompenseerd. Het is onzeker of het nieuwe kabinet de komende jaren met extra geld over de brug komt. Dat geldt ook voor andere grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en duurzaamheid. Er blijft dus veel financiële onzekerheid.”

De komende jaren ziet Meppel een belangrijke rol voor zichzelf in de woningbouwopgave, vertelt wethouder Robin van Ulzen. “De woningnood in Nederland is hoog. Dat merken we ook in Meppel. Daar willen we een bijdrage aan leveren door woningbouw te versnellen in Noordpoort en Nieuwveense Landen. Dat doen we in samenwerking met de Regio Zwolle, de provincie Drenthe en onze buurgemeenten. De inbreng van onze inwoners en ondernemers is daarbij belangrijk, want groeien is geen doel op zich maar moet bijdragen aan de kwaliteiten van Meppel. De komst van de omgevingswet geeft ons instrumenten om hier een goede invulling aan te geven.”

Sterke bedrijventerreinen

“Blijven investeren is ook nodig om economische groei te stimuleren”, vult wethouder Henk ten Hulscher aan. “Onze bedrijventerreinen hebben zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. Die groei willen we vasthouden en verstevigen. Bijvoorbeeld door plannen te ontwikkelen voor Noord III en IV en onze regionale positie in Port of Zwolle verder te verstevigen. We werken door aan de plannen voor de vernieuwbouw van Ogterop. En samen met onze partners in het sociaal domein blijven we investeren in goede zorg.  Langdurige zorg willen we zoveel mogelijk voorkomen, maar iedere inwoner kan rekenen op passende ondersteuning.” Dat alles gebeurt binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente, besluit Van der Haar. “Dit college heeft de afgelopen jaren de financiële positie van de gemeente verder verstevigd. En we willen een gezond huishoudboekje overdragen aan een nieuwe raad en college.”

De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 4 november.

Reacties