Meppel moet inhaalslag te maken in duurzaamheid huishoudens

Veel zonnepanelen in Drenthe.
Foto: Vattenfall

Meppel – Energiebedrijf Vattenfall publiceerde vandaag de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten. terwijl Drenthe het heel goed doet, moet de gemeente Meppel (1,3) nog een inhaalslag maken. In Drenthe scoren de gemeenten Westerveld (4,1), De Wolden (3,5) en Midden-Drenthe (3,3) het best wat duurzaamheid betreft.

Er is hiermee inzichtelijk gemaakt hoe huishoudens duurzaamheid toepassen in en om het huis. Op basis van de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten is Drenthe, op Friesland na, uitgeroepen tot meest duurzame provincie van Nederland. Vattenfall stelde de index samen op basis van de meest recente data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Cobra Groeninzicht.

Duurzaamste

De meeste duurzame gemeenten in de Duurzaamheidsindex, scoren relatief gezien het hoogst met betrekking tot: het aantal zonnepanelen, het aantal ISDE subsidieaanvragen en de mate van verstening. Drenthe staat in de top drie duurzaamste provincies van Nederland. Huishoudens doen het hier bijna drie keer beter dan landelijk gemiddeld (2,9). Alleen Friesland scoort iets beter (3,1). Ook Groningen (2,7) komt op basis van de Duurzaamheidsindex als duurzame gemeente naar voren.
Op landelijk niveau, hebben Drentse huishoudens relatief gezien het vaakst zonnepanelen op hun dak. In totaal heeft 17,4% van de huishoudens geïnvesteerd in zonne-energie. Het Nederlandse gemiddelde is met 9% significant lager.
In Drenthe zijn huishoudens in Westerveld het meest begaan met (zelf) opwekken van energie middels zonnepanelen. Hier heeft liefst 26,3% van de huishoudens zonnepanelen. Per Drentse gemeente zijn de verschillen in de zonnepanelen-index echter fors; zoals te zien is in de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten.

Wel een versteende provincie

Verstening van tuinen is, met oog op duurzaamheid en milieu, ongunstig te noemen. Hoewel verstening overal in bepaalde mate aanwezig is, kunnen Drentse gemeenten hier nog veel stappen maken. In de provincie is namelijk 47,1% van de tuinen versteend; dit is fors meer dan het landelijke gemiddelde van 39,8%.
Wat verstening betreft, spant Flevoland echter de kroon met een versteningsgraad van 63%. Alle 6 gemeenten binnen deze provincie zijn minder ‘groen’ dan het Nederlands gemiddelde. De mate van relatieve verstening per gemeente is hier in te zien.

Reacties