Aanpassingen om NS-stations coronaproof te maken

Foto: NS

Meppel/Hoogeveen – ProRail en NS gaan aan de slag met het stapsgewijs invoeren en aanbrengen van zichtbare coronamaatregelen op alle stations, nu de anderhalvemetersamenleving nog wel even een blijvertje lijkt te worden.

De OV-sector bereidt zich er volgens de twee bedrijven in nauwe samenwerking met de overheid op voor om nu en in de toekomst reizigers verantwoord te kunnen vervoeren. De  maatregelen moeten reizigers helpen anderhalve meter afstand te houden van elkaar. De boodschap blijft echter voorlopig dat het openbaar vervoer geen uitje is en reizen alleen verantwoord is als dat echt niet anders kan. Vanaf 11 mei staan bij de ingangen van alle stations borden en pictogrammen met daarop de nieuwe coronaregels:

  • Houd anderhalve meter afstand;
  • Houd zoveel mogelijk rechts;
  • Raak zo weinig mogelijk aan;
  • Houd vier treden afstand op roltrappen;
  • Gebruik de lift alleen met maximaal twee personen;
  • Houd vijf tegels afstand op het perron.

De komende week nemen ProRail en NS op meerdere stations daarnaast nog extra maatregelen om reizigers zoveel mogelijk op afstand te houden van elkaar. Zo komen er afstandslijnen bij drukke trappen, roltrappen en kaartverkoopautomaten en zijn op drukke perrons aanwijzingen voor de uitvoering van de afstandsregels te zien. De coronaregels staan op informatieschermen en worden – wanneer nodig – ook via de omroepberichten onder de aandacht gebracht. Verder worden deurklinken, drukknoppen en andere plekken die mensen aanraken op de stations extra schoongemaakt. 

 

De stapsgewijze invoering start op zes stations: Amsterdam Zuid, Arnhem Centraal, Utrecht Centraal, Gouda, Culemborg en Groningen Noord. De effecten van de maatregelen worden hier gemonitord en vervolgens gedeeld met alle vervoerders. Vervolgens bespreekt de sector of en hoe deze verder kunnen worden doorgevoerd in de hele OV-sector. Denk hierbij ook aan busstations, metrostations en in metro’s, trams, bussen en treinen. De manier waarop de maatregelen verder toegepast kunnen worden, hangt samen met eventuele toekomstige maatregelen van de overheid in het openbaar vervoer.

Reacties