Oecumenische gesprekken Het Erfdeel

Meppel – Alle aanwezigen in de viering van oecumenische geloofsgemeenschap Het Erfdeel gingen zondag met elkaar in gesprek over de ervaringen met twee acties voor het klimaat. De acties waren bedacht door de tieners van Namasté , de jeugdgroep van het Erfdeel voor 12- tot 17 jarigen.
De eerste actie betrof afval ophalen in de eigen straat. Sommigen hebben heel veel op gehaald, maar anderen bleken toch wat schaamte te voelen. Ook bestond er soms wat weerstand omdat je eigenlijk het afval van een ander opraakt.
Met de tweede actie werden mensen uitgedaagd een week geen vlees te eten. Dit is heel wat mensen gelukt, maar sommigen vonden een dag geen vlees ook al heel wat. Er werden door deelnemers aan de acties vegetarische recepten opgestuurd, die binnenkort digitaal worden verzonden aan de leden en andere betrokkenen. Dit ter stimulans om ook minder vlees te blijven eten nu de acties zijn afgelopen.

Reacties