Janny Vlietstra wederom waarnemend burgemeester voor De Wolden

Janny Vlietstra (r) als eerste burger bij de opening van obs Het Groene Hart in 2012.
Foto:

Zuidwolde – De commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, Jetta Klijnsma, heeft besloten Janny Vlietstra te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente De Wolden. Vlietstra was ook in 2011 en 2012 waarnemend burgemeester van De Wolden nadat Peter Snijders was vertrokken naar de gemeente Hardenberg.

Eerste Kamer der Staten-Generaal - J.G. Vlietstra (PvdA)

Vanwege de benoeming van Roger de Groot als burgemeester van de gemeente Noordoostpolder moet De Wolden op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om de periode tot die benoeming te overbruggen heeft de commissaris, in goed overleg met de fractievoorzitters van de raad, het besluit genomen een waarnemer te benoemen. Mevrouw Vlietstra treedt 1 juni 2021 in dienst.

Veel ervaring

Mevrouw Vlietstra heeft ruime politiek-bestuurlijke ervaring. Naast waarnemend burgemeester in De Wolden (2011-2012) vervulde zij dit ambt ook in Marum (2012-2013) en Haren (2013-2015). Tevens was zij lid van de Eerste Kamer, gedeputeerde in de Provincie Drenthe, burgemeester van Winschoten en wethouder in Leeuwarden.

Met het vertrek van Roger de Groot start ook de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad nodigt de inwoners van De Wolden uit om hierin mee te denken. Van 3 tot en met 16 mei 2021 is het mogelijk om via een digitale enquête de wensen voor een nieuwe burgemeester door te geven via www.mijnburgemeesterDeWolden.nl De resultaten van de vragenlijst worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. De gemeenteraad stelt begin juni 2021 de profielschets vast en zal deze dan aanbieden aan de commissaris van de Koning. De verwachting is dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester begin 2022 kan worden geïnstalleerd.

Reacties